Україна, м. Дніпро,

вул. Старокозацька  52, офіс267


ukr.nuts2008@gmail.com
ukr.gardens.nuts@gmail.com 

.

             Горіхівництво в Україні є важливим сегментом садівничої галузі країни, демонструючи стабільне і невпинне зростання в межах усього агропромислового комплексу України. Площа промислових горіхових садів за останні роки значно збільшилася та постійно поширюється.

       Крім цього, горіхова галузь є експортно-орієнтованою та займає четверте місце у світі по експорту горіхів.

      Але по ціні на наш горіх, Україна займає вісімнадцяте місце у першій двадцятці горіхових країн світу. Переважно тому, що Україна не має чітко визначеного бренду українського сортового горіху, як американський бренд - сорт «Чандлер» (Chandler), який в умовах інтенсивного промислового вирощування має високу врожайність. 

      З урахуванням цього була конкретизована ціль конкурсу, яка полягала в пошуку перспективних форм для різних агромеліоративних зон України та її природно-кліматичних умов, у визначенні нових сортів, які по своїх біологічних властивостях та високій врожайності, були б конкурентноспроможними американським сортам при використанні у промислових горіхових садах.

     При проведенні конкурсу була подовжена праця фахівців по аналізу потенціалу і генетичного рівня української популяції горіха грецького.

     В основі критеріїв пошуку перспективних культиварів, визначенню сортів, що вже зареєстровані, повинні бути форми або сорти з високою щорічною врожайністю, високими якісними характеристиками плодів, імунністю до різних хвороб і шкідників.

     Але в умовах посухи 2020 року в більшості регіонів України горіх грецький не проявив свої основні формові характеристики, ядро не набуло бажаного розміру і виповненості.

        На активність в проведенні конкурсу негативний вплив мала і пандемія коронавірусу.

     Тому було визначено, що доцільно Всеукраїнський конкурс «НАЙКРАЩИЙ ГОРІХ УКРАЇНИ» подовжити на наступний рік та зробити щорічним з визначенням кількох номінацій.

      Номінації повинні відповідати агромеліоративним зонам України, які, з урахуванням використовування сортового горіху у промисловому садівництві, можливо узагальнити по південному, центральному та північному регіонам України (Номінації 1-3).

    Крім цього, доцільно виділити окрему номінацію, яка стимулювала б розвиток низькорослих сортів горіху грецького для інтенсивного промислового садівництва.

   Окремо доцільно виділити номінацію для нового перспективного сорту для промислового використання, зареєстрованого в Державному Реєстрі рослин, придатних для поширення в Україні у році проведення конкурсу, як «новий сорт – відкриття року».

    Для стимулювання селекційної роботи садівників-практиків по пошуку перспективних сортоформ треба мати ПОЧЕСНУ НОМІНАЦІЮ (або декілька, залежно від регіону) для визначення перспективних сортоформ для можливої реєстрації у Державному Реєстрі.

      Всього на для участі у Всеукраїнському конкурсі «НАЙКРАЩИЙ ГОРІХ УКРАЇНИ 2020 року» поступило 32 зразка горіхів, переважно із зон Полісся, Волині і центральної України. Активність у відборі форм була недостатньою.

    Але фахівцями комісії конкурсу був проведений аналіз наданих на конкурс зразків і їх опис морфологічних і господарських властивостей і ознак.

     На підставі цього було визначено ПЕРЕМОЖЦІВ Всеукраїнського конкурсу «КРАЩИЙ ГОРІХ УКРАЇНИ 2020 року» по слідуючим номінаціям:

НАЙКРАЩИЙ ГОРІХ УРАЇНИ 2020 РОКУ.

Рік назад ВГО «Українська горіхова асоціація» разом з партнерами Національним університетом біоресурсів і природокористування України (м. Київ) та Інститутом садівництва НААНУ (м. Київ) виступили ініціаторами проведення Всеукраїнського конкурсу «НАЙКРАЩИЙ ГОРІХ УКРАЇНИ» з загальною метою визначення перспективних сортів для подальшого використання в промисловому горіхівництві, пошуку перспективних нових сортоформ волоського горіха для подальшої селекційної роботи.

       Україна займає одне з перших місць у світі за кількістю дерев горіха, що ростуть на її території. 

       Велика кількість дерев горіха грецького в Україні насіннєвого покоління з надзвичайно широкою амплітудою господарсько цінних ознак і властивостей, кількістю більш ніж 10 млн дерев є генетичним потенціалом нашої країни і дає можливість методами практичної селекції відібрати сортоформи унікальні за комплексом ознак зразки – кандидатів у майбутні сорти.

НОМІНАЦІЯ: Кращі сорти горіху грецького 2020 року для промислового поширення в південному регіоні України

Сорт «СЕР МАДЖЕСТІК» автор сорту Пономаренко Олександр Костянтинович. Сорт зареєстрований в Державному Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні за № 17284001 (2016р).

       НОМІНАЦІЯ: Кращі сорти горіху грецького 2020 року для промислового поширення в центральному регіоні України

Сорт «ОЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ» автор сорту Коновалюк Олег Валентинович. Сорт зареєстрований в Державному Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні за № 18284006 (2019р)

      НОМІНАЦІЯ: Кращі сорти горіху грецького 2020 року для промислового поширення в північному регіоні України

Сорт «СОЙКА» автори сорту Скрипчук Петро Михайлович, Пакуш Михайло Євстафійович. Сорт зареєстрований в Державному Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні за № 18284012 (2019р)

НОМІНАЦІЯ: Кращі низькорослі сорти горіху грецького 2020 року для інтенсивного садівництва

Сорт «ДНІПРО» автор сорту Самарська Марія Ігорівна. Сорт зареєстрований в Державному Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні за № 19284001 (2020р)

       НОМІНАЦІЯ: За практичну селекцію в отриманні нових перспективних сортів горіха грецького «ВІДКРИТТЯ 2020 РОКУ»

Сорт «ПОДІЛЬСЬКИЙ БОКОПЛІДНИЙ» автори сорту Меженський Володимир Миколайович, Кіндрат Володимир Васильович. Сорт зареєстрований в Державному Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні за № 19284003 (2020р)

   ПОЧЕСНА НОМІНАЦІЯ: За практичну селекцію в отриманні нових перспективних сортоформ горіха грецького в північному регіоні України

Сортоформа «БАТУРИНСЬКИЙ» селекціонер Блажко Роман Петрович

       Українською горіховою асоціацією, як організатором конкурсу, були виготовлені ДИПЛОМИ ПЕРЕМОЖЦІВ.

      Підсумки Всеукраїнського конкурсу «НАЙКРАЩИЙ ГОРІХ УКРАЇНИ 2020 року» були оголошені на науково-практичному семінарі «Коли цвітуть мигдалеві сади», який Українська горіхова асоціація разом адміністраціями Болградських районної та міської рад з успіхом провела 9 квітня у м. Болград Одеській області.

      В урочистій обстановці на цьому семінарі Президентом асоціації Г.Юдіним були вручені перші ДИПЛОМИ ПЕРЕМОЖЦІВ селекціонерам ПОНОМАРЕНКО О.К. (автору сорту «Сер Маджестік») та САМАРСЬКІЙ М.І. (автору сорту «Дніпро»).

Крім ДИПЛОМІВ, переможці конкурсу та видатні садівники, фахівці отримали в нагороду першу книгу відомого вченого, доктора с-.г.наук, ст.наукового співробітника В.М.Меженського «ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ», яка щойно була видана у цьому році.         Це перша книга монографії АВС: А-ареал.

    Гучними оплесками учасники семінари привітали переможців конкурсу, а також садівників та фахівців нагороджених новітньою, дуже потрібною і змістовної для горіхової галузі книгою.

       …Але Всеукраїнський конкурс «НАЙКРАЩИЙ ГОРІХ УКРАЇНИ» продовжується

Відкориговані умови подальшого проведення Всеукраїнського конкурсу «НАЙКРАЩИЙ ГОРІХ УКРАЇНИ 2021 року» будуть оприлюднені на офіційному сайті ВГО «Українська горіхова асоціація», в СМІ, та розповсюджені через інтернет-мережу.

 

Голова Кіровоградської обласної організації ВГО «Українська горіхова асоціація», канд. с-.г. наук, ст. науковий співробітник О.А.Зеленько

P.S. Президент ВГО «Українська горіхова асоціація» Геннадій Юдін:

        Для зростаючої динаміки площ промислових горіхових садів наступним закономірним етапом є вихід на світовий горіховий ринок.

        Однак незважаючи на вагоме четверте місце в світі з експорту горіхів, ярлик передостаннього місця за ціною на український горіх досі геть закріплений за рідною ненькою «як земля за колгоспом».

        Сьогоднішній імідж українського горіха в сприйнятті іноземних партнерів - «нижче плінтуса»!

        Тому надзвичайно важливо створювати необхідний репутаційний капітал високої якості українського сортового горіха. Потрібні свої високоврожайні, латеральні українські чандлери.

        І Всеукраїнський конкурс з щорічним підбиттям підсумків - кращий для цього провідник.