49131 Україна, м. Дніпро,

вул. Старокозацька  52, офіс267


una@ukr-nuts.com.ua

ukr.nuts2008@gmail.com 

НОВІ ВЕКТОРИ ГОРІХІВНИЦТВА УКРАЇНИ

 

     Для ознайомлення всіх горішників стаття  відомого фахівця Петра Михайловича Скрипчука - керівника Рівнянської обласної філії ВГО ««Українська горіхова асоціація», професора, доктора економічних наук.

       Багаторічна історія розвитку горіхівництва в Україні дійшла до цілком закономірних висновків: розробка обґрунтування доцільності зонального й регіонального, в залежності від грунтово-кліматичних умов,  використання наявного генетичного матеріалу волоського горіха, фундука, мигдалю та інших горіхоплідних культур.

     Обґрунтування  вирощування  промислових горіхових садів має враховувати усі географічні, кліматичні, природно-кліматичні фактори, як високо рентабельної культури, попит на плоди якої буде зростати, як зростає й споживання екологічної, натуральної, органічної продукції фактично у більшості країн світу. Особливо варто зауважити, що сади із волоського горіха є стабілізуючим фактором у довкіллі, а їх вирощування можливе на Півночі України без зрошення. Поряд з цим горіхові сади забезпечують раціональне природокористування, виконують кліматорегулюючу функцію, а тому й передбачають наукові конструктивно-географічні дослідження форм волоського горіха й фундука в умовах північного Лісостепу та зони Полісся України.

      В Україні за останні роки зональне розміщення насаджень грецьких горіхів змінюється. Найбільше вони зосереджені переважно в Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Київській, Дніпропетровській областях, але за останні роки посаджені горіхові сади в Рівненській, Житомирській областях. Отже, в Україні існують різні реалії розповсюдження культури волоського горіха.

         Для економічно обґрунтованого розвитку промислових горіхових садів, які потребують використання родючих ґрунтів за достатньої кількості опадів, географічно можна віднести зону Полісся України. У цій зоні найбільш придатними для вирощування волоських горіхів є південні райони зони Полісся України з потенційно родючими ґрунтами та опадами в межах 500 – 700 мм в рік.

       Крім цього науковцями Рівненської філії Української горіхової асоціації проведено системні дослідження змін клімату щодо мінімальних температур повітря із 1901 року і до нашого часу (наприклад, існують системні дані для метеостанцій Київ-Жуляни та Лубни, Полтавська область). Такі дані засвідчують відсутність суттєвих коливань у різниці температур у зоні Полісся та Північного Лісостепу за останні 100 років. 

       Оскільки у світі ареал культури звужений, а попит на плоди великий, це стимулює розвиток вітчизняного експорту та потребу вирощування районованих волоських горіхів та фундука на Півночі України. Перепоною «цивілізованому» експорту є дрібнотоварність виробництва, відсутність сортів як для мало товарного так і для інтенсивного садівництва, що ускладнює формування великих партій високоякісної продукції та перешкоджає розвитку оптової торгівлі, здешевлює вітчизняну продукцію і зумовлює сировинний характер її закупівлі.

     Тому зараз Рівненською філією горіхової асоціації за участі громадської організації «Зелені ініціативи Рівного» та селекціонерів із агромістечка Самохваловичі та міст Пінськ і Ліда Республіки Білорусь проводяться дослідження різних сорто-форм для зони Полісся України.

     Є вже результати цієї роботи - сорт «Сойка», який зареєстрований в Державному Реєстрі рослин у 2019 році та характеризується всіма вимогами євро стандартів за розміром, якістю, зимостійкістю, не вибагливістю до якості земель тощо. Сорт «Сойка» на низькорослій підщепі має латеральне плодоношення, горіх круглої форми, з помірно гладкою шкаралупою товщиною до 1,1мм, з виходом ядра 51%. Розроблені схеми  промислових посадок садів інтенсивного типу. 

      Тому, на нашу думку, враховуючи збільшення середньорічних температур повітря на Півдні зони Полісся таку зону доцільно віднести  до ефективного виробництва, а зону Полісся (на Північ від міста Рівне) до простого відтворення із рекомендацією посадки сорту «Сойка» та інших відібраних форм у Рівненській, Волинській, Львівській, Житомирській, Хмельницькій, Київській областях та (або) інших зимостійких сортів.

        Крім цього на територіях Радивилівського, Рівненського, Дубровицького, Володимирецького, Здолбунівського, Корецького та Гощанського районів Рівненської області проводяться спостереження за сортом «Сойка» та іншими існуючими формами волоського горіха.

        Отже, нові вектори розвитку горіхівництва це створення  інтенсивних горіхових садів, в тому числі, й у Північних областях України.

      Саме  з  такою  метою  ВГО  «Українська горіхова асоціація»  проводиться  пошук  нових  форм  волоського  горіха, перспективних  для  подальшого  використання  в  промисловому  горіхівництві  та  був  об’явлений  конкурс  «Кращий горіх України».

         Україна  займає  одне  з перших  місць у  світі за  кількістю  дерев  горіха,  що  ростуть  в  природних  умовах  та  фактично  є різними за своїми характеристиками. Такі дерева насіннєвого походження складають  генетичний фонд з надзвичайно широкою амплітудою господарсько цінних ознак і властивостей, з якого методами аналітичної селекції можна дібрати унікальні за комплексом ознак зразки – кандидати у майбутні сорти.

     У конкурсі «Кращий горіх України» можуть брати участь окремі громадяни та будь-які організації й спілки, які вже виділили цінні дерева волоського горіха або приймуть участь і їхньому пошуку. Такі дерева можуть зростати як на приватних садибах, так і в інших місцях.

       Початок  конкурсу  вже  відбувся.  Закінчення  прийому  матеріалів  на  конкурс – 1 листопада 2020 р.  Завершення опрацювання матеріалів і визначення призових місць – грудень 2020 року з офіційним сповіщенням переможців конкурсу і врученням грошових винагород.

         З умовами  конкурсу  можливо  ознайомитись  на   сайті  Української  горіхової  асоціації:  https://ukr-nuts.com.ua/  та  у фейсбуці на сторінці «Горіхи Полісся - Polissya's nuts»

     П.М.Скрипчук - професор, доктор економічних наук, керівник Рівнянської обласної філії ВГО ««Українська горіхова асоціація».